Huom! Oamkin blogi poistuu käytöstä
Osana verkkoympäristön uudistustyötä blogisivusto poistuu käytöstä 30.6.2024. Blogien kirjoittajat vastaavat omien tekstien talteenottamisesta ja arkistoimisesta. Ajankohtaisten blogien julkaisemista kannattaa tarjota Oamk Journalille. Blogi on saatavilla lukutilassa sisäverkosta 31.12.2024 saakka.

Opiskelijatko mukaan tutkimustiimiin takomaan tieteellisiä artikkeleja?!

Kirjoittaja
Eeva-Liisa Oikarinen
Tutkijatohtori, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Voidaanko opiskelijoita ottaa yhteisöllisesti mukaan tieteellisen tiedon tuottamiseen? Yliopistomme kannustaa tieteellisten artikkelien kirjoittamiseen yhteistyössä opiskelijoiden kanssa. Silti tähän liittyvistä hyvistä opetuskäytännöistä on liian vähän jaettua kokemustietoa opettajien keskuudessa.

Tässä kuvataan yhteistoiminnallista oppimista tukeva tutkimustiimikokeilu, jonka tavoitteena on 1) perehdyttää opiskelijoita tutkimustiimityöskentelyyn, 2) kehittää opiskelijoiden työelämätaitoja ja asiantuntijuutta, sekä 3) kiihdyttää tieteellistä julkaisutoimintaa. Opetuskokeilu toteutettiin osana yliopistopedagogisten opintojen opetusharjoittelua vuosina 2016-2017 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Monitieteinen tutkimustiimityöskentely antoi opiskelijalle vastuuta ja opintopisteitä

Kokeilun alkuvoiman muodostivat kaksi kauppatieteiden kandityönsä mikroyritysten digitaalisesta markkinoinnista tehnyttä opiskelijaa, jotka olivat kiinnostuneita kirjoittamaan kandityönsä pohjalta tieteellistä konferenssiartikkelia tutkimustiimissä. Tiimiksi muotoutui viisikko: kaksi opiskelijaa (Tuulia Nikunen ja Lari Isohella), kandityön ohjaaja (Eeva-Liisa Oikarinen), sekä kaksi Oulun yliopiston Mikroyrittäjyyskeskus MicroEntren tutkijaa, jotka edustivat myös kandityön toimeksiantajatahoa (projektitutkija Martti Saarela ja johtaja, professori Matti Muhos). Ennen tutkimustiimikokeilua, opiskelijoiden työelämälähtöistä asiantuntijuuden kehittämistä oli tuettu toimeksiantajan kanssa yhteistyössä laadituilla asiantuntijablogikirjoituksilla mikroyritysten digimarkkinoinnin työkaluihin ja start-up yrityksien digitaaliseen markkinointiin liittyen.

Kokeilun käytännön tavoitteena oli laatia yhteistyössä opiskelijoiden kanssa ja heitä tukien kaksi konferenssijulkaisua opiskelijoiden kanditöiden pohjalta. Tämä artikkelin kirjoitusprojekti hyväksyttiin opiskelijoille Markkinoinnin erikoisaiheeksi (6 op). Opiskelijoiden päärooli oli toimia artikkeleissa vastuullisina pääkirjoittajina ja tiimin muut jäsenet toimivat kanssakirjoittajina.Tämän lisäksi, kuten tiimityön luonteeseen kuuluu, opiskelijat olivat mukana kanssakirjoittajina toistensa artikkeleissa. Erikoisaiheen hyväksyntä ja arviointi toteutettiin erillisenä erikoisaihekurssin vastuuhenkilön arviointina, joka annettiin arvosanan sekä tieteellisen vertaisarvioinnin muodossa ja riippumattomana konferenssijulkaisuprosessin lopputuloksesta.

Tutkimustyöskentely tuli näkyväksi opiskelijoille

Tutkimustiimissä työskentely eteni ohjeistuksien, itsenäisen kirjoitusvaiheen, kirjallisen ja suullisen kommentoinnin, kasvokkain tapahtuvien ja Skype-kokousten lisäksi myös yhteiskirjoittamisen kautta. Tieteellistä kirjoitustyöskentelyä leimasi yhteisöllinen oppiminen, avoin tiedon jakaminen, kannustava ilmapiiri ja ongelmien ratkominen yhteistyössä. Nyt työelämässä digitaalisen markinoinnin asiantuntijatehtävissä toimiva Lari Isohella kuvasi työskentelyä sen päätyttyä:

”Kaiken kaikkiaan kirjoitusprosessi eteni ongelmitta ja oli kaikin puolin positiivinen kokemus. Co-authorit tukivat kirjoitustyötä prosessin eri vaiheissa, niin yhteisissä tapaamisissa kuin sähköpostinkin välityksellä, antamalla konkreettisia esimerkkejä ja kehitysehdotuksia. Myös ongelmatilanteet ratkottiin yhteistyössä tehokkaasti”

Tutkimustiimi ylitti tavoitteet – sitoutuneesti ja innostuneesti!

Opetuskokeilun tulokset olivat ilahduttavia sekä tieteellisestä näkökulmasta, opiskelijoiden palautteen, että tutkijoiden kokemuksien valossa. Tieteelliset tavoitteet ylittyivät: tuloksena oli kaksi kansainvälistä tieteellistä konferenssiartikkelia sekä yksi journal-julkaisu. Opiskelijoiden käytännön sitoutumista kuvaa hyvin se, että he pysyivät tiiviisti mukana tieteellisen julkaisuprosessin vaihessa, myös opintopisteiden saamisen jälkeen. Tiimin senioritutkijoilta vaadittiin myös sitoutumista ja aktiivisuutta töiden kommentoinnissa, sekä kykyä tukea opiskelijoita heidän tutkimusvalinnoissaan.

Otetaan opiskelijat mukaan tutkimustiimiin tiedettä tekemään!

Suosittelen kokeilemaan yhteistoiminnallista oppimista tukevaa tutkimustiimikäytäntöä yliopistossamme eri tiedekunnissa ja yksiköissä.

Tutkijoille käytäntö tarjoaa uusia mahdollisuuksia:
1) Nostaa tutkimustyön yleistä profiilia ja tehdä tutkijan oma tutkimustoiminta näkyväksi opiskelijoille.
2) Etsiä keinoja tutkijalahjakkuuksien löytämiseksi ja perehdyttämiseksi.
Opiskelijoille tutkimustiimikäytäntö:
3) Toimii TET-jaksona tutkimustyöhön ja antaa mahdollisuuden kehittää asiantuntijuuttaan tutkimustiimissä.
4) Antaa tutkimustyöstä realistisen kuvan uravalintana.
5) Toimii vaihtoehtoisena opintosuorituksena, josta saadut opintopisteet sujuvoittavat valmistumista.

Yliopistolle toiminta tuottaa selkeästi pisteitä. 6) Opettajien ja opiskelijoiden yhteisenä ponnistuksena toteutetut tieteelliset konferenssijulkaisut ja JUFO-journal-julkaisut ovat asioita joista voimme olla ylpeitä! Toivon, että käytäntö voisi osaltaan auttaa meitä löytämään osan niistä tutkijakyvyistä, jotka lymyilevät meidän omalla kampuksellamme.

Tiimin takomat julkaisut ja blogikirjoitukset

Nikunen T, Saarela M, Oikarinen E-L, Muhos M and Isohella L (2017). Micro-enterprises’ digital marketing tools for building customer relationship. Management 12(2): 171–188. (JUFO1)

Isohella L, Oikarinen E-L, Saarela M, Muhos M, Nikunen T (2017). Perceptions of Digital Marketing Tools in New Micro-enterprises Management Challenges in a Network Economy: Proceedings of the MakeLearn and TIIM International Conference 2017, ToKnowPress.

Nikunen T, Saarela M, Oikarinen E-L, Muhos M and Isohella L (2017). Micro-enterprises’ digital marketing tools for building customer relationships. Management Challenges in a Network Economy: Proceedings of the MakeLearn and TIIM International Conference 2017, ToKnowPress.

Tuulia Nikunen. Digimarkkinoinnin työkalut mikroyrityksissä. https://www.microentre.fi/digimarkkinoinnin-tyokalut-mikroyrityksissa/
Lari Isohella, Martti Saarela. Digitaalinen markkinointi startup-yrityksissä. https://www.microentre.fi/digitaalinen-markkinointi-startup-yrityksissa/
Kirjoittaja: Eeva-Liisa Oikarinen toimii tutkijatohtorina Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa. Hän on toiminut HURMOS-huumoria yritysten strategisena työkaluna tutkivan hankkeen projektipäällikkönä vuosina 2015-2017 ja väitellyt huumorista rekrytointimainonnassa keväällä 2018. Osana yliopistopedagogiigan opintojaan hän on kehittänyt yhteistoiminnallista tutkimustiimikäytäntöä.

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *