SID, grid, flow-rate, SAR, x-ray, delay…

Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma on suomenkielinen tutkinto-ohjelma, mutta opetusohjelmassa on englannin kielellä opiskeltavia opintoja. Miksi? Taustalla on Oamkin linjaus, jonka mukaan opinnoista 30 op opiskellaan englannin kielellä. Mutta on muitakin syitä, joiden vuoksi englannin kielellä opiskelu on perusteltua.

Potilaan kuvantaminen ja sädehoito terveydenhuollossa seuraavat kansainvälisiä suuntaviivoja. Suomi on osa Euroopan Unionia ja sen puitteissa toimintatapoja on yhtenäistetty jo vuosien ajan. Osa kuvantamistoiminnasta käyttää ionisoivaa säteilyä, jonka käyttöä ohjataan Euroopan Unionin lisäksi myös muun muassa kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n kautta.

Työelämässä on tärkeää oppia uusia asioita ja huolehtia jatkuvasta omasta oppimisesta. Kuvantaminen ja sädehoito ovat hyvin voimakkaasti riippuvaisia laiteteknologian kehittymisestä.  Uudet laitteet tulevat useimmiten maailmalta ja laitteiden käytön omaksuminen edellyttää kielitaitoa. Laitteiden käyttökonsoleissa käytetään englanninkielisiä käsitteitä ja monet laitteiden ominaisuudet, joiden kautta ohjataan laitteen toimintaa, ovat englanniksi. Otsikon käsitteet ovat esimerkkejä kuvantamisessa käytettävistä käsitteistä.

Entäpä tarvitaanko englannin kieltä potilaiden ja asiakkaiden kanssa toimittaessa? Suomea on totuttu ajattelemaan maana, jossa toimitaan suomen kielellä. Vuoden 2017 lopussa Suomessa asui 373 500 vieraskielistä eli henkilöä, joiden kieli oli jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Monet tähän vieraskielisten ryhmään kuuluvista tarvitsevat terveydenhuollon palveluja ja myös kuvantamistutkimuksia tai sädehoitoa.  Vieraskielisten asiakkaiden ohjausosaaminen on aivan yhtä tärkeää kuin mitä edellytetään suomen kielellä toimittaessa. Useimmiten englannin kieli on se yhteinen kieli, jolla suomen kieltä taitamattomien kanssa kommunikoidaan.

Englannin kielellä opiskelun laajuus saattaa kuulostaa suurelta, mutta opinnot voivat muodostua monella tavalla. Englannin kielellä opiskeltavia opintoja kertyy ammattiopintojen pakollisten opintojen, vapaasti valittavien opintojen ja vaihto-opintojen avulla. Opinnoissa käytetään monenlaisia opiskelumenetelmiä. Opintojen aikana opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua kansainvälisiin konferensseihin, esimerkiksi European Congress of Radiology –konferenssiin. Englanninkielisiä opintoja kertyy myös Oamk:uun tulevien vaihto-opiskelijoiden tutorina toimimisesta.

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *