Osaamisen näkyväksi tekeminen – onneksi pelkkä kirjoittaminen ei riitä

Osaamisen osoittamisen erilaiset väylät

Nautin, kun näen mieleni sisällä pyörivien, orastavien ajatusten muotoutuvan hiljalleen sanoiksi. Nautin, kun näen sanojen liittyvän yhteen ja ajatusteni kehittyvän kohti jotain lopputulemaa kohti uutta ajatusta. Nautin, että saan kirjoittamalla kehittää ajatustani ja ajatteluani, oppimistani.

”Teroitettu kynä” henkisessä selkärepussani aloitin opinnot Oulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa syksyllä 2018.  Lähipäivinä kuulin, että osaamisperusteisessa opettajankoulutuksessa kehitetään ja osoitetaan pedagogista osaamista suhteessa osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Helpottuneena huomasin, että ammatilliset opettajaopinnot ja niiden osaamisperusteisuus olisivat oiva maaperä päästä toteuttamaan itseäni, itselle luontaisimmalla tavallani – kirjoittamalla. Tajusin kuitenkin myös sen, että pelkkä kirjoittaminen ei osaamisen osoittamiseksi riitä.

Kuva1. Erilaiset osaamisen osoittamisen väylät huomioivat opiskelijoiden yksilöllisyyden.

Kuva1. Erilaiset osaamisen osoittamisen väylät huomioivat opiskelijoiden yksilöllisyyden.

Osaamisen osoittamisen erilaiset mahdollisuudet

Mikään osaamisen osoittamisen, sen näkyväksi tekemisen tapa ei lähtökohtaisesti ole poissuljettu. Tärkeintä on, että juuri se minun osaamiseni tulee osoitetuksi suhteessa osaamistavoitteisiin ja että osaaminen tulee tuutorin tunnistamaksi ja tunnustamaksi. Osaamisperusteisessa opettajankoulutuksessa minulle tarjoutui mahdollisuus hypätä vieraammillekin väylille: pystyin tuomaan osaamiseni näkyväksi myös suullisesti tai piirtämällä tai laulamalla tai vaikkapa hyödyntämällä videointia. Jo olemassa olevaa osaamistani voin osoittaa erilaisilla dokumenteilla ja todistuksilla. Osaamisen osoittamisen moninaiset tavat avaavat opiskelijalle yksilöllisen väylän tuoda osaaminen näkyväksi.

 

Osaaminen näkyviin blogissa

Opintojeni alkuvaiheessa luotsasin oppimiseni ja osaamiseni alati kehittyvää laivaa tuota tuttua kirjoittamisen väylää pitkin: kirjoitin blogitekstejä. Samalla rakensin kirjoitus kirjoitukselta oman osaamiseni kehittymistä näkyväksi. Hiljalleen kuitenkin silmäni avautuivat muillekin mahdollisuuksille. Ajattelin, että tutulta väylältä uusille väylille siirtyminen on myös itseni ja oman opettajuuteni kehittämistä ja haastamista, joten uutta päin!

 

Suullisesti pähkäillen osaamista osoittaen

Itselleni uusi osaamisen osoittamisen väylä oli keskustelut tuutorin kanssa. Epäilin onnistumistani – olenhan sellainen sanojen ja ajatusten makustelija. Ajatusteni pyörittely ei kuitenkaan muodostunut esteeksi osaamiseni suulliselle osoitukselle. Tuutorin harjaantunut korva poimi pähkäilyistäni keskeisiä seikkoja. Hän teki tarvittaessa tarkentavia kysymyksiä. Kävimme myös monia mielenkiintoisia ajatustenvaihtoja käsiteltävästä aiheesta. Keskusteluissa tuli näkyviin myös itseltäni piilossa olevaa osaamista, jonka tuutori puheestani näppärästi nosti tietoisuuteeni. Keskustelut laajensivat entisestään ajatteluani ja syvensivät oppimistani ja osaamisen kehittymistäni.

Kuva 2. Erilaiset osaamisen osoittamisen tavat kytkeytyvät toisiinsa ja avaavat opiskelijalle uusia väyliä tehdä osaaminen näkyväksi.

Oikeita opettajan töitä tekemällä osaaminen näkyväksi

Opintojeni yksi merkittävä osa on opetusharjoittelu, joka mahdollistaa opetuksen ja ohjauksen suunnittelu-, toteutus- ja arviointiosaamiseni kehittämisen ja osoittamisen. Toimimalla opetusharjoittelussa oikeissa opetustehtävissä sekä jälkikäteen reflektoimalla tilanteita oman ohjaavan opettajani ja tuutorini kanssa saan oivan väylän oman osaamiseni osoittamiseen. Opetusharjoittelun aikana osaamisen osoittamisessa yhdistyy teoreettinen tieto, käytännön toiminta sekä näitä yhdistävä oma ajattelu, reflektio.

Opettajaopintojen sisään rakennetut mahdollisuudet erilaisiin osaamisen osoittamisen tapoihin tukevat minua parhaalla mahdollisella tavalla tulevana ammatillisena opettajana. Ne kehittävät osaamistani kokonaisvaltaisesti: osaamisen osoittamisen tavat toimivat dynaamisessa vuorovaikutuksessa keskenään painottaen ammatillisen opettajan osaamisen ulottuvuuksia, formaalia, praktista ja metakognitiivista osaamista.

Oman kokemukseni rikastamana, kannustan kaikkia opettajaopiskelijoita kokeilemaan rohkeasti myös vieraammilta tuntuvia osaamisen osoittamisen tapoja – muuten ei voi tietää, mitä mahdollisuuksia uudelta väylältä löytyykään!

 

Kirjoittaja

Opettajaopiskelija Eija Väyrynen

Oulun ammattikorkeakoulu

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *