Yhteistyön digivälineet

Kirjoittaja
Marianna Leikomaa
Lehtori
Tampereen ammattikorkeakoulu

KOPEn, Toteemin, eAMKin ja Korkeakoulujen henkilöstön pedagogisen ja digitaalisen opetus- ja ohjausosaamisen vahvistaminen -hankkeen järjestämässä Tule ja parasta -seminaarissa (30.9.2019) käsiteltiin oppimista ja osaamista monista eri näkökulmista monissa eri workshopeissa.

Yhteistyön digivälineet workshop pureutui niihin yhteistoiminnallisiin työkaluihin, joita opettajat käyttävät jokapäiväisessä työssään joka tapauksessa, mutta jotka eivät välttämättä ole vielä päässeet opetuspuolelle saakka. Opiskelijoiden olisi kuitenkin todella hyödyllistä oppia käyttämään työelämässä tarvittavia työkaluja jo opintojensa aikana, eli siksi “opetuskäyttöön suunnattujen” digityökalujen ulkopuolelle siirtyminen olisi heillekin tärkeää. Workshopissa ei ollut kyse uusien työkalujen opettelemisesta, vaan jo tutuksi tulleiden käytöstä ehkäpä hieman uusilla tavoilla.

Workshopissa kukin osallistuja sai ensin muutaman minuutin ajan miettiä kolme digitaalista työkalua he nyt käyttävät työssään (opetuksen ulkopuolella), jonka jälkeen he – vaihtuvin parein – aina kahden minuutin ajan ideoivat miten mainittuja työkaluja voisi hyödyntää yhteistoiminnallisessa opetuksessa. Workshopin vauhti oli tarkoituksella erittäin tiivis, jotta osallistujat pääsisivät ideoimaan mahdollisimman monen eri ihmisen kanssa.

Mitä työkaluja sitten osallistujat käyttävät, joita välttämättä ei vielä opetukseen ole tuotu? Lista oli pitkä ja vaihteleva: sosiaalisen median työkalut Facebook ja Twitter, kommunikaation puolelta WhatsApp, Yammer, Slack, Zoom/Skype ja vastaavat, yhteistyön ja jakamisen työkaluista ainakin Googlen työkalut, OneDrive, Teams, Trello ja Dropbox. Myös Prezi ja wikit mainittiin. Eli valikoimaa kyllä on, ja näistä monet ovat opiskelijoillemmekin tärkeitä työkaluja tulevaisuudessa, sillä niitä – toisin kuin monia digitaalisia oppimisympäristöjä – käytetään monilla työpaikoilla joka päivä. Opiskelijat osaavat myös varmasti käyttää monista näistä työkaluista, mutta eivät välttämättä ole tulleet ajatelleeksi niiden hyödyllisyyttä työelämässä.

Mitä sitten ideoitiin? Tässäpä hieman listaa siitä, miten eri yhteistoiminnallisia työkaluja voisi käyttää eri tilanteissa opiskelijoiden kanssa!

Teams

 • Ryhmätyöt
 • Ohjaus
 • Etäopetus
 • Esityksen valmistelu ja esittäminen ryhmissä
 • Videoiden tekoon
 • Tehtävän dokumentointi videolla
 • Orientoivat tehtävät
 • Rajatun ryhmän teemakeskustelu – rajattu aihe
 • Oppimispiirityöskentely
 • Yhteistyöskentelyä työpaikan tehtävistä, esim. työn opinnollistamisen kysymykset
 • Flipped learning

GoogleDocs/OneDrive

 • Hankekirjoittaminen, projektisuunnitelman teko
 • Yhteisten ideoiden kehittelyä
 • Raportin kirjoittaminen
 • Kansioissa eri tyyppisiä drive-dokumentteja, joita työstetään yhdessä
 • Yhteiskirjoittaminen – opettaja seuraa ja tarvittaessa ohjaa prosessia
 • Yhteiskäännöksen tekeminen – sekä opettaja että muut opiskelijat antavat palautetta
 • Opiskelijoiden esittelyt
 • Materiaalin jako (etukäteisluettavat)
 • Sparraaminen & ideointi

Zoom/Skype/muut verkkokokoustyökalut

 • Ryhmätyöt – ja niiden tallennus
 • Etäluennot
 • Arviointikeskustelut
 • Harjoittelun ohjaus
 • Vuorovaikutustilanteiden harjoittelu, opiskelijat ottavat kantaa
 • Verkkokokousten harjoittelu

Slack

 • Ryhmätyöt ja keskustelut ammatillista aiheista
 • CASE-työt

WhatsApp

 • Työelämäprojektit & verkostot – ulkopuoliset toimijat helpompi ottaa mukaan
 • Orientaatioon liittyvä toiminnallinen tehtävä
 • Ohjaukseen, esim. videopuhelu kun harjoittelija on toisella puolella maailmaa
 • Oppimistehtävien ratkaisuiden jakaminen
 • Yhteisen aikataulun suunnittelu
 • Tutorointi

FaceBook

 • Ryhmän ohjaus
 • Ryhmän tunnelmien seuraaminen
 • Asiantuntijaryhmään liittyminen ja siellä oppiminen
 • Hätätapauksissa FB pikaviestit
 • Artikkelejen linkittämistä yhteisistä aiheista

Twitter

 • Seminaaritwitter – osallistujat twiittaavat toisten esityksistä

Doodle

 • HOPS-keskustelujen yms. ajanvaraus
 • Mielipidekartoitus esim.opituista asioista (myös anonyymina)

Yammer

 • Tiedottaminen
 • Aineiston keruu ryhmätöistä
 • Videolinkkien jako
 • Osallistujien esittelyt

Trello

 • Miten edistää projektinhallintaa – ryhmiin jako – tuotosten jakaminen – visualisointi

Padlet

 • Arviointiin
 • Ideointiin
 • Orientaatiotehtävä (sähköiset työkalut) – purku esim.Teamsin kautta videolle

WordPress

 • Vaihdossa olevien opiskelijoiden raportointi – tekstiä ja kuvia

Prezi

 • Ammatillisen esityksen yhteiskehittäminen & tiimeissä esittäminen

Wiki

 • Wikipedia(mainen) työskentely – joko julkaistu tai ”omaan käyttöön”

Digitaalisesta aiheesta huolimatta tällä kertaa ideoitiin tarkoituksellisesti post-it -lappujen avulla

Kaikkia mahdollisia olemassaolevia työkaluja ei 30 minuutin workshopin aikana tietenkään ehditty käsitellä! Kysymys kuuluukin siis: mitä yhteistoiminnalista työkalua sinä käytät työssäsi, ja miten voisit hyödyntää sitä opiskelijoiden kanssa?

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *