Huom! Oamkin blogi poistuu käytöstä
Osana verkkoympäristön uudistustyötä blogisivusto poistuu käytöstä 30.6.2024. Blogien kirjoittajat vastaavat omien tekstien talteenottamisesta ja arkistoimisesta. Ajankohtaisten blogien julkaisemista kannattaa tarjota Oamk Journalille. Blogi on saatavilla lukutilassa sisäverkosta 31.12.2024 saakka.

Virtuaalikoulu opetusharjoittelun toteutuksena

Globaalisti maailmaa järisyttänyt COVID-19 vaikutti kevään 2020 aikana radikaalisti koulujen toimintaan myös Suomessa. Koulujen lähiopetusta siirrettiin hyvin nopealla aikataululla luokkahuoneista verkon kautta pidettäväksi etäopetukseksi. Poikkeusoloissa myös ammatillisen opettajankoulutuksen opetus joutui muuntautumaan tilanteeseen. Uutena opetusharjoittelun toteutusvaihtoehtona syntyi virtuaalikoulu.

Virtuaalikouluun osallistui kymmenkunta ammatillisen opettajan pätevyyttä opiskelevaa opiskelijaa ympäri Suomea muodostaen ns. virtuaali-opetusharjoitteluryhmän. Huhti-toukokuun 2020 aikana em. opiskelijat suunnittelivat omaan koulutusalaansa liittyvän opintokokonaisuuden ja toteuttivat opetuksen ’’harjoitteluopettajana’’ virtuaalikoulussa. Opetus toteutettiin samoilla oppimistavoitteilla kuin se olisi normaali tilanteessakin tehty. Opintokokonaisuus tuli luoda Moodle-alustalle, joten opetusta valmistellessa alusta tuli opiskelijoille hyvin tutuksi. Itse opetus toteutettiin AC-ympäristössä. Opetuksen kohderyhmänä olivat poikkeuksellisesti muut virtuaaliharjoitteluun osallistuvat – opetimme siis toisiamme. Oman opetuksen lisäksi jokainen harjoitteluopettaja toimi myös opiskelijan roolissa eli hankki osaamistaan toisten opetustilanteissa. Opiskelijat antoivat toisilleen palautetta opetuksesta.

Lähiopetus tarkoittaa opetusta, joka tapahtuu fyysisesti jaetussa tilassa. Lähiopetuksessa opettaja ja opiskelijat ovat lähekkäin, ja opetus tapahtuu samassa tilassa. Vuorovaikutuksellisen lähiopetuksen aikana on helppo seurata opiskelijoiden aktiivisuutta ja kehonkielestä voi havainnoida, onko opetusta sisäistetty.

Etäopetus tarkoittaa opetusta, jossa opiskelija ja opettaja voivat olla fyysisesti eri paikassa. Nykyisin etäopetus tapahtuu pääosin tietoverkkojen välityksellä. Erilaisia opetusalustoja on tarjolla useita mm. Skype, Teams, Zoom, Adobe Connect, Google Hangout, Bambuser ja Bringio by Videra.

Virtuaalikoulua, etäopetusta ja etäopiskelua tarkastellessa on syytä pysähtyä hetkeksi miettimään pedagogisia opetusmenetelmiä ja niiden vaikuttavuutta etäopetuksessa. Miten säilyttää opiskelijoiden motivaatio ja kiinnostus opetukseen etäopetuksen keinoin?

Opetusmuotona etäopetus soveltuu toisille paremmin. Jos opiskelijalla on motivaatiota ja itseohjautuvuutta, opiskelija oppii riippumatta siitä, onko opetus toteutettu lähi- vai etäopetuksena. Etäopetuksen haasteena näkisin enemmän olevan ne opiskelijat, joilla motivaatio jostakin syystä puuttuu ja/tai opiskelija tarvitsee normaalistikin lisätukea lähiopetuksessa.

Kuvituskuva, jossa tyttö seuraa etäopetusta.

Kuvituskuva.

Mitä opettajan tulee huomioida opetuksen siirtyessä etäopetukseen:

  • Huomioi, että etukäteisvalmistelu korostuu
  • Huomioi, että opiskelijan ja opettajan tekniset valmiudet ovat riittävällä tasolla
  • Valitse vuorovaikutteisia opetusmenetelmiä
  • Lisää vuorovaikutteisuutta webkameran avulla
  • Tee oppimisympäristöstä tarkoituksenmukainen
  • Rytmitä opetus selkeisiin kokonaisuuksiin
  • Opetuksen aikana pysähdy keskustelemaan ja varmista oppiminen
  • Anna tukea opetuksen aikana sekä varmista opetuksen tuki myös opetustilanteen ulkopuolella
  • Huomioi opetuksen monipuolisuus, esim. käänteinen opetus (flipped learning) sekä pienryhmissä työskentelyä

Jo ennen maailmanlaajuista COVID-19 pandemiaa etäopetuksen määrän oli ennustettu lisääntyvän. Uskon vallitsevan tilanteen nopeuttavan etäopetukseen siirtymistä niillä aloilla, joilla etäopetus on luonteensa puolesta mahdollista. Vallitsevan tilanteen myötä opettajat ovat saaneet näkemystä massiivisesta etäopetuksesta, joka varmasti on tuonut niin hyviä kuin huonoja kokemuksia. Uskon kuitenkin, että saatu kokemus on tuonut rohkeutta luoden tietä tulevaisuuden etäopiskelulle.

Kirjoittaja

Saku Leskelä
Opettajaopiskelija
Oulun ammattikorkeakoulu
Ammatillinen opettajakorkeakoulu

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *