Näkökulmia nuorten hyvinvointiin kansainvälisin silmin

Marraskuussa 2019 Oulaisten kampuksen sairaanhoitajaopiskelija ja sosionomi (AMK) Jenni Hannula ja lehtori Kirsi Myllykangas viettivät viikon Englannissa Lincolnin yliopistossa Erasmus+ rahoitteisessa, neljän maan korkeakoulujen yhteistyöverkoston järjestämässä konferenssissa. Konferenssi oli tämän yhteistyöverkoston järjestämänä järjestyksessään kuudes.

Lincolnissa järjestetyssä konferenssissa tarkasteltiin nuorten hyvinvointia monikulttuurisista näkökulmista. Aihepiirit liittyivät tarkemmin mielenterveyteen, alkoholin ja huumeiden käyttöön sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyteen.

Konferenssiin on valmistauduttu jo pitkään

Jokaisen maan opiskelijat valmistautuivat konferenssiin ennakkoon tarkastelemalla aihepiirejä oman maansa näkökulmasta valmistellen niistä neljä vapaamuotoista esitelmää. Esityksiä kuunnellessa kävi hyvin pian selväksi, että monet ongelmat ovat paitsi samankaltaisia myös lisääntyneet kaikissa maissa.

”Pohdimme työpajoissa paljon sitä, mikä on esimerkiksi sosiaalisen median vaikutus nuorten mielenterveysongelmiin. Lisäksi aikainen hoitoon pääsy olisi erityisen tärkeää hyvän hoidon toteutumisen kannalta, mutta se ei aina tunnu toteutuvan optimaalisesti Suomessa, niin kuin ei myöskään muissakaan maissa” Jenni pohtii.

Omasta ennakkovalmistautumisestaan Jenni tuumii: ”Esitelmiä valmistellessani pyrin vastaamaan pyydettyihin aiheisiin mahdollisimman tarkasti ja laajasti. Koin tärkeänä tuoda esille suomalaista lainsäädäntöä ja tilastotietoa, koska ne jo itsessään kertovat maastamme paljon. Myös sairaanhoitajan tehtävien ja eettisten näkökulmien avaaminen oli mielestäni tärkeää, koska koen että ne ovat maassamme hyvällä tolalla. Sainkin esitelmistäni ja niiden näyttöön perustuvuudesta paljon hyvää palautetta”.

Järjestäjätahon näkökulmasta konferenssia on tehty jo lähes vuosi; yksi suurimmista haasteista on tietysti rahoitus, ja pelkästään sen hakeminen vaatii järjestäjiltä paljon työtä.

Yhdessäoppimista ja digitaalisia opetusmenetelmiä

Viikon aikana opiskelua tapahtui monia erilaisia oppimismenetelmiä hyödyntäen. Kuullut asiantuntijaluennot sekä kokemusasiantuntijoiden kertomukset olivat hyvin mielenkiintoisia, mutta erityisen antoisaa oli ryhmätyöskentely ja syvälliset keskustelut toisten yliopistojen opiskelijoiden kanssa, kertoo Jenni: ”asioista tulee hyvin konkreettisia, kun ne kuulee suoraan kulttuurin tai maan edustajalta itseltään. Se taas puolestaan avartaa omaa näkemystä ja maailmankatsomusta.”

”Mitä enemmän olemme saaneet viettää aikaa ulkomailla ja tutustua uusiin ihmisiin eri maista, ja mitä enemmän olemme saaneet heidän kanssaan keskustella eri asioista, sitä enemmän huomaamme kuinka samanlaisia me kaikki lopulta olemme. Toki monissa asioissa voidaan nähdä kulttuurisia eroja, erilaisia näkökulmia ja lähtökohtia, mutta ihmisyys ja inhimillisyys on lopulta hyvin samankaltaista, mistä ikinä olemmekaan kotoisin” toteavat Jenni ja Kirsi yhdessä.

Voit lukea lisää konferenssista ja sen sisällöistä https://cacc.blogs.lincoln.ac.uk

Reissumuisteloin,

Jenni Hannula & Kirsi Myllykangas

Kuvat: Kirsi Myllykangas

Konferenssin järjestäneeseen yhteistyöverkostoon kuuluvat tällä hetkellä Oulun ammattikorkeakoulun lisäksi University of Lincoln (Englanti), Nursing college of Celje (Slovenia) ja Medical University of Lublin (Puola). Osallistujina oli jokaisesta maasta sekä sairaanhoitajaopiskelijoita, että hoitotyön opettajia. Erityisenä vieraana päivän ajan olivat myös Evansvilleen yliopiston (USA) sairaanhoitajaopiskelijat.kuva3

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *