Huom! Oamkin blogi poistuu käytöstä
Osana verkkoympäristön uudistustyötä blogisivusto poistuu käytöstä 30.6.2024. Blogien kirjoittajat vastaavat omien tekstien talteenottamisesta ja arkistoimisesta. Ajankohtaisten blogien julkaisemista kannattaa tarjota Oamk Journalille. Blogi on saatavilla lukutilassa sisäverkosta 31.12.2024 saakka.

Sairaanhoitajaopiskelijat online!

Teksti ja kuvat: Asiakasvastuisen hoitotyön syventävien opintojen opiskelijat & Kirsi Myllykangas

Jo vuodesta 2015 alkaen Oamkin Oulaisten kampuksella sairaanhoitajien opinnot ovat toteutuneet monimuoto-opetuksena. Nimensä mukaisesti opinnot todella ovat monimuotoisia ja opetusmenetelmät monipuolisia. Kliinisiä taitoja harjoitellaan ja simuloidaan kampuksella monin eri tavoin, mutta suurin osa teoriaopetuksesta on toteutunut netin kautta etäyhteyksiä hyödyntäen. Näille etäluennoille on voinut osallistua livenä tai niitä on voinut kuunnella tallenteina itselleen sopivana ajankohtana. Myös erilaisia ryhmätyöskentelyn muotoja on voitu toteuttaa verkossa. Iso osa sairaanhoitajien opinnoista toteutuu kuitenkin edelleen käytännön harjoitteluina.

Viimeistään kuluneen kevään aikana suuri osa suomalaisista on päässyt tutustumaan etäopetuksen ja etätyöskentelyn ihmeelliseen maailmaan. Kuten todettua, meille tämä oli monella tapaa tuttua jo entuudestaan, mutta samalla lähes kaiken opetuksen toteuttaminen etäyhteyksien avulla kevätlukukaudella toi monia mahdollisuuksia kehittää ja keksiä uusia etäopiskelun tapoja.

Osa tavallisesti kampuksella toteutuvista simulaatioharjoituksista toteutettiin verkossa, mutta osa päätettiin siirtää tulevaan syksyyn, kunnes kampukset taas avautuvat. Verkkosimulaatioissa harjoittelimme esimerkiksi potilaan systemaattista haastattelua ja tutkimista, hoidon tarpeiden arviointia somaattisesta, mielenterveys- ja päihdehoitotyön sekä sosiaalisen tuen tarpeiden näkökulmasta. Erityisesti potilasohjaussimulaatioiden verkkototeutukset saivat opiskelijoilta kiitosta; keskusteluihin oli osin jopa helpompi keskittyä eikä simulaatiotilannekaan tuottanut turhaa lisäjännitystä. Kurssin opiskelija toteaa kurssipalautteessaan:

”Harmi tietysti, kun ei livesimulaatioihin päästy, mutta etäsimulaatiot onnistuivat kyllä yllättävän hyvin. Ihan yhtä paljon jäi mieleen kuin lähiopetustunnillakin.”

Asiakasvastuisen hoitotyön syventäviä opintoja suorittavat opiskelijat osallistuivat toiminnalliseen lopputenttiin Zoom-verkkokokoustyökalun kautta. Opiskelijat arvottiin pareiksi ja jokainen pari sai oman potilastapauksen esitietoineen työstettäväksi. Tenttivastauksen valmistelu toteutui pareittain omissa breakout-roomeissa. Tehtävänä oli ensin suunnitella ja sitten suullisesti kertoa tai simuloida kyseisen potilaan haastattelu, tutkiminen, hoidon tarpeiden arviointi, hoito ja erityisesti keskittyä potilaan ohjaukseen. Tentissä arvioitiin potilaan hoidon tarpeen arvioinnin taitoja, ohjauksen sisältö- ja menetelmäosaamista, hoitotyön eettistä osaamista ja näyttöön perustuvan tiedon hyödyntämisen taitoja.

Opiskelusta verkkokokoustyökalujen avulla voi parhaillaan ammentaa taitoja myös suoraan nykypäivän hoitotyöhön, sillä esimerkiksi kotihoidossa on otettu käyttöön erilaisia etäyhteystyökaluja hoitajien ja asiakkaiden väliseen kommunikointiin. Tänä keväänä sairaanhoitajaksi valmistuva Minna toteaa:

Opiskelu etäyhteyksin onnistuu todella hyvin, eikä kaiken opiskelun tarvitsekaan olla lähiopetusta. Mutta paljon on hoitotyössä sellaista, mitä ei voi verkossa harjoitella, sillä tällä alalla sosiaaliset kohtaamiset ovat yksi tärkeimmistä asioista, eikä niiden oppiminen verkossa ole sama-asia kuin kasvokkain. ”

Samaisen asiakasvastuisen hoitotyön syventävien opintojen viimeisenä kurssipäivänä on perinteisesti keskusteltu syventäviin harjoitteluihin liittyvästä tehtävistä ja harjoittelusta ammennetuista kokemuksista. Tällä kertaa, harjoittelun seminaarin toteutuessa verkossa, otimme kokeiluun hieman erilaisen toteutustavan. Opiskelijat jakautuivat Zoomissa neljään pieneen ryhmään omiin breakout-huoneisiin, joissa heidän tehtävänään oli pohtia, millaista olisi unelmien hoitotyö? Eli millaiset asiat heidän mielestään tekevät hoitotyöstä laadukasta ja vaikuttavaa. Pikkuhiljaa pieniä ryhmiä yhdisteltiin isommiksi ja pohdintaa syvennettiin. Lopuksi näkökulmista ja ajatuksista keskusteltiin yhdessä. Viimeiseksi pohdimme, millaista hoitotyötä haluaisimme tulevaisuudessa tehdä.

Näihin, pian sairaanhoitajiksi valmistuvien opiskelijoiden, pohdintoihin unelmien hoitotyöstä pääset kurkistamaan alla olevan linkin videosta.

Linkki videoon:  Unelmien hoitotyö

 

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *