Digimarkkinoinnin suunnittelu, sisällöntuotanto ja myyntityö ovat markkinoinnin ja myynnin tradenomien tyypillisiä työtehtäviä

Tradenomiopiskelijat Jenna Piri ja Anni Räsänen tutkivat opinnäytetyössään Oulun ammattikorkeakoulusta valmistuneiden markkinoinnin ja myynnin tradenomien sijoittumista työelämään. Lue heidän blogikirjoituksensa tutkimustuloksista:

Opinnäytetyön kyselytutkimuksessa selvitettiin Oulun ammattikorkeakoulun markkinoinnin ja myynnin tradenomien työllistymistä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Kyselytutkimus toteutettiin keväällä 2020. Vastauksia saatiin 36 kappaleitta, jolloin vastausprosentiksi muodostui 25 prosenttia. Kyselyyn vastanneista 78 prosenttia on työssä, ja heistä 82 prosenttia on työllistynyt vakituiseen työhön. Tutkimuksen mukaan 69 prosenttia vastaajista työskentelee opintoja vastaavissa työtehtävissä.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, missä valmistuneet työskentelevät ja mitkä ovat heidän työtehtäviään. Oulun ammattikorkeakoulusta valmistuneista 80 prosenttia työllistyi Pohjois-Pohjanmaalle. Tavallisimpia työtehtäviä markkinoinnin ja myynnin tradenomien keskuudessa ovat digimarkkinoinnin suunnittelu, sisällöntuotanto sekä myyntityö eri toimialoilla.

Tutkimuksesta huomataan, että markkinoinnin ja myynnin tradenomien työtehtävät eivät ole toimialasidonnaisia. Vastaajat ovat tutkimuksen mukaan työllistyneet erilaisille toimialoille, kuten pankki- ja vakuutusalalle, kaupan alalle sekä rakennus- ja teknologia-alalle. Positiivisesti työllistymiseen koetaan vaikuttavan esimerkiksi oma aktiivisuus, aiempi työkokemus, suhdeverkostot ja tutkinto-ohjelmaan sisältyvä harjoittelu.

Lisäksi tutkimuksen avulla selvitettiin opintojen vastaavuutta työelämän tarpeisiin sekä millaista osaamista tarvittaisiin markkinoinnin ja myynnin työtehtävissä tulevaisuudessa. Opintojen koetaan vastaavan työelämän tarpeita melko hyvin. Kyselyssä kartoitettiin myös opintojen hyviä ja huonoja puolia sekä kehittämisideoita. Monien vastausten perusteella opinnoissa jäätiin kaipaamaan digitaalisen markkinoinnin työkalujen käytännönläheisempää ja syvällisempää osaamista, yritysvierailijoita sekä teorioiden soveltamista käytännössä. Uusissa opetussuunnitelmissa digitaalisen markkinoinnin työkalujen lisäys näkyy jo. Lisäksi opetussuunnitelmiin on lisätty kehittämisprojekti, jossa opiskelijat tekevät yrityksen toimeksiannosta kehittämistehtävän, jossa teoriatietoa sovelletaan käytäntöön. Opetuksen laadusta ja ajantasaisuudesta saatiin mielipiteitä puolesta ja vastaan. Hyvänä opinnoissa pidettiin monipuolisuutta ja työelämälähtöisyyttä.

Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena osana opinnäytetyötä. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat Oulun ammattikorkeakoulussa Liiketalouden yksikössä markkinointia ja myyntiä opiskelleet, jotka valmistuivat vuosina 2016–2019. Kyselytutkimus toteutettiin Webropol-ohjelmalla ja se lähetettiin 143 opiskelijalle sähköpostitse. Kysely oli avoinna aikavälillä 24.4 – 6.5.2020.

Linkki opinnäytetyöhön: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020060316681

Jenna Piri, tradenomiopiskelija, liiketalouden tutkinto-ohjelma (opinnäytetyön tekijä), 044 074 7848, jensku1997@hotmail.com

Anni Räsänen, tradenomiopiskelija, liiketalouden tutkinto-ohjelma (opinnäytetyön tekijä), 040 776 4534,   rasanen.anni@hotmail.com

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *