Karelia CBC -hankkeet tukevat yrittäjää

Oulun Ammattikorkeakoulussa toteutetaan opetuksen lisäksi tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyöhankkeita. Tällä toiminnalla tuetaan Oulun seudun ja koko Pohjois-Suomen kehitystä. Näihin tukielementteihin liittyy yritystoiminnan tukemista, kansainvälistä vuorovaikutusta sekä innovaatiotoimintaa.

OAMK, liiketalouden yksikössä on tällä hetkellä käynnissä Karelia CBC -ohjelman rahoittamia hankkeita, joiden toiminta nojautuu vankasti yritystoiminnan monipuolistamiseen, verkostoitumiseen ja kansainvälistymiseen. Yrittäjillä on mahdollisuus liittyä maksutta mukaan hankkeiden toimintaan ja kehittää heidän yrityksilleen muun muassa kansainvälistä asiakasta houkuttavia tuotteita ja palveluja, löytää yhteistyökumppaneita verkostoitumistilaisuuksien avulla ja saada korkeanlaatuista koulutusta hankkeiden teemojen mukaan.  Nämä hankkeet ovat:

CULTA – Cultural Training and Activation Initiative -hanke, jonka tavoitteena on luovien alojen toimijoiden liiketoimintaosaamisen kehittäminen ja Suomen ja Venäjän välisen yhteistyön lisääminen. Saavutuksenaan kyseinen hanke on ollut aktiivisessa yhteistyössä sen osallistujien kanssa kehittämässä heidän liiketoimintaosaamistaan monikansallisissa ja -alaisessa ryhmissä. Yhteistyö kantautuu myös muiden organisaatioiden välille, joita hanke on tavoittanut ja yhdessä järjestänyt tapahtumia, jotka tukevat kehittymispolulla olevien kulttuurialan toimijoiden ideoita.

BUSY – Business for Youngsters -hanke, joka keskittyy kehittämän nuorten, liiketoiminnasta kiinnostuneiden kyvykkyyksiä kehittämään omia liikeideoitaan rajan ylittävään kauppaan. Hanke on aiemmin järjestänyt yrittäjille työpajoja, jotka mahdollistavat suomalaisten ja venäläisten yrittäjien vuorovaikutusta ja yhteisten liiketoimintamahdollisuuksien kartoittamista. Rajat-ylittävän yhteistyön kehittämisen lisäksi hanke järjestää sekä suomalaisille että venäläisille hankkeen toimintaan osallistuville liiketoimintaosaamista tukevia koulutuksia.

TourSME – Tourism cooperation between SMEs -hanke, joka tavoittaa pieniä maaseutuyrityksiä kehittämään rajat ylittäviä matkailupaketteja ohjelma-alueella. Hankkeesta on yrittäjälle, erityisesti matkailuyritykselle hyödylliset löytääkseen kumppaneita verkostoitumistilaisuuksien avulla löytää kotimaisia, sekä kansainvälisiä asiakkaita. Hanke järjestää yrityksille oleellisia koulutuksia liittyen palvelumuotoiluun, digitaalisuuteen, autenttisuuteen ja kestävän kehitykseen liittyviin aiheisiin.

Näihin hankkeisiin osallistuvat yritykset hyötyvät konkreettisesti kehittämällä omia verkostojaan, osallistumalla koulutuksiin ja työpajoihin, jossa he kehittävät heidän osaamistaan ja saavat mahdollisuuden kehitykseen ja kansainvälistymiseen. Lisäksi osallistuminen yllä mainittujen hankkeiden järjestämiin tapahtumiin on maksutonta ja ilmoittautuminen on mahdollista hankkeiden käynnissä olon aikana.

Hankkeet tukevat rajat ylittävää yhteistyön syntymistä lisäksi, yrittäjillä on mahdollisuus kehittää sitä. Venäjän markkinoihin liittyy monenlaisia haasteita ja odotuksia. Liiketoiminnan kehittäminen Venäjän markkinoille nähdään haastavana. Lisäksi, siihen liittyvä tieto on vähäistä. Tästä syystä hankkeet pyrkivät tukemaan yrityksiä näiden haasteiden ylitse pääsemiseksi. Oivana esimerkkinä tästä on aiemmin järjestetty webinaari liittyen ajankohtaisiin haasteisiin Suomessa ja katsaus venäläisen matkailijan ostokäyttäytymiseen Suomessa. Webinaarissa keskusteltiin myös asiantuntijoiden ja yrittäjien kesken aiheen erilaisista näkökulmista ja esiteltiin yrityksiä, täten tukien verkostoitumista. Tulevissa tapahtumissa myös käsitellään keskeisiä aiheita, kuten tullimuodollisuudet ja niihin liittyvät toimet, mikä on aiheena arvokas Venäjän markkinoista kiinnostuneille yrittäjille.

Karelia CBC -ohjelman ydinalue sijoittuu Pohjois-Pohjanmaahan, Kainuun, Pohjois-Karjalaan sekä Venäjän Karjalan tasavallan alueelle. Tämän ohjelman neljä toimilinjaa ovat kasvava rajan ylittävä yritysyhteistyö, jonka tavoite on tukea uusien työpaikkojen syntymistä. Houkutteleva kulttuuriympäristö, joka tarjoaa mahdollisuuden kulttuurialan toimijoiden liiketoimintaosaamisen kehittämiseen, markkinointiin ja verkostoitumiseen. Puhdas ja miellyttävä asuinympäristö, jolloin painopisteenä on hyödyntää ympäristöteknologiaa ja -osaamista, mikä täten parantaa ihmisten elinoloja. Lisäksi ohjelma-alueen puhdas luonto ja monimuotoinen kulttuuri ovat vahvuustekijöitä ja näitä vahvuustekijöitä hyödyntäen alue on houkuttavampi paikka asua. Neljäs toimintalinja liittyy toimiviin rajanylityksiin, johon sisältyy rajaninfrastruktuurin kehittäminen ja sen ylittämisen kynnyksen madaltaminen.

 

Lisätietoa hankkeista löydät osoitteista:

BUSY – Business for Youngsters: https://kareliacbc.fi/fi/projects/busy-business-youngsters-ka4022

CULTA – Cultural Training and Activation Initiative: https://kareliacbc.fi/en/projects/culta

TourSME – Tourism Cooperation Between SMEs: https://kareliacbc.fi/fi/projects/tourism-cooperation-between-smes

Kirjoittaja:
Juhani Rusachenko,
Project Planning Officer, Entrepreneurship and new business operations,
Oulu University of Applied Sciences

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *