Konetekniikan opinnoilla valmiudet työelämään

Kirjoittaja: Juho Saarni

Olen 4. vuosikurssin Oulun ammattikorkeakoulun konetekniikan insinööriopiskelija. Opintojen suuntautumiseni on tuotantotekniikka. Tekstissä käydään läpi konetekniikan ja tuotantotekniikan opintoja ja niiden antamia valmiuksia suoriutua työelämässä. Lisäksi perehdytään valmiuksiin projektien hallitsemisessa, joka on taito auttaa selviytymään läpi koko työ ja yksityiselämän.

Konetekniikan yhteisillä opinnoilla perustukset kuntoon

Konetekniikan insinöörin yhteiset opinnot ennen suuntautumista valmistavat ratkomaan laskennallisia ongelmia sekä käyttämään laskukaavoja oikeissa tilanteissa, esimerkiksi lujuuslaskelmissa. Valmistettaessa rakenteita tai muita tuotteita, joissa vaaditaan lujuuden varmistamista, käytetään luujuslaskelmia. Yhteisissä opinnoissa opiskellaan myös ruotsin- ja englanninkielisiä konetekniikan alan sanastoja, joista on hyötyä perehdyttäessä eri suunnitteluohjelmiin ja ohjeisiin.

Tuotantotekniikan opintojen sisältöä ja hyötyjä

Tuotantotekniikka suuntautumisvaihtoehtona on monipuolinen, ja siitä saat hyvät valmiudet suoriutua tuotantoon liittyvien projektien läpiviennissä, tuotannon ohjauksessa, suunnittelussa ja eri tuotantojärjestelmien hallinnassa. Kunnossapitotekniikka antaa valmiuden suoriutua kunnossapidon esimiestehtävissä tehdasalueilla. Tuotantotekniikan opintoihin kuuluvat myös laadunhallinta, osto- ja tarjoustoiminta sekä erilaisia johtamiseen valmistavia opintoja. Johtamisen opinnot antavat hyvän osaamisen pohjan ja näkökulmia siihen, millainen johtaja sinä itse haluaisit olla tulevaisuudessa. Tuotantotekniikassa perehdytään myös tuotannon automatisointiin ja erilaisten robottien ohjelmointiin. Robottien ohjelmoinnista opetellaan niiden käytön perusteita, jotta syntyy jonkulainen käsitys niiden soveltuvuudesta eri tilanteisiin.

Opintojen höydyt työelämässä

Projektiharjoittelu

Projektiharjoittelu on omasta mielestäni yksi mielekkäimmistä kursseista koulutuksen aikana. Projektiharjoittelun aikana pääsee käsiksi insinöörin työelämään tekniikan alan yrityksessä. Itse olin suunnittelemassa ja toteuttamassa uutta tuotantosolua ulko- ja sisävalaisimia valmistavaan yritykseen. Solun suunnittelu oli mielekästä ja aikaisimpien opintojen hyödyllisyys nousi esille nopeasti. Esimerkiksi Tuotannon ohjaus ja logistiikka -kurssi antoi loistavat valmiudet suoriutua tuotantosolun suunnittelussa ja rakentamisessa. Kurssin asioista lean-ajattelumalli ja hukkien pienentämiset olivat suuressa osassa tuotantosolun suunnittelussa. Lean-ajattelu on johtamismalli, joka keskittyy tuottamattomien toimintojen poistamiseen. Tällaisia toimintoja ovat muun muassa kuljetukset, varastot, liike, odotus, ylituotanto, yliprosessointi ja viallinen tuote.

5S-järjestelmä otettiin välittömästi esille suunnitteluvaiheessa, jotta lopputuloksessa olisi moitteeton 5S-järjestelmä heti alusta alkaen. 5S on menetelmä, joka on osa lean-ajattelua. 5S-järjestelmässä organisoidaan ja standardoidaan työpaikka. 5S koostuu eri vaiheista kuten poistetaan tarpeeton tavara, systematisoidaan kohde, siivotaan, standardisoidaan ja lopuksi pidetään yllä seurantaa. Solun valmistuessa etsittiin mahdollisia hukkia solusta ja niitä alettiin poistaa, jotta läpimenoaika saataisiin mahdollisimman matalaksi. Onnistuimme koko projektissa mallikkaasti tuotantotekniikan opintojen ansioista ja saimme merkittävän pienennyksen läpimenoaikaan. Onnistunut työ näkyy yrityksessä taloudellisesti, koska tuotannon tehokkuus parantui ja näin ollen yritys saa valmistettua enemmän tuotteita päivän aikana kuin ennen.

tuotantosolu

Kuva 1 Tuotantosolun tekemisessä pystyi hyödyntämään laajasti tuotantotekniikan opintoja

Kesätyö

Itse olen kokenut opintojen hyödyllisyyden ja sen antavat valmiudet erittäin kattavana projektien hallinnassa. Tein kesällä 2020 kaksi erillistä projektia silloiseen työpaikkaani. Opintojen antamat valmiudet auttoivat minua projektien hallinnassa, läpiviennissä ja johtamisessa. Suunnittelin projektien toteutuksen ja aikataulutuksen itsenäisesti ja esittelin projektisuunnitelmat ja tulokset esimiehille. Vastaanotoksi sain positiivista palautetta omatoimisesta työotteesta ja hyvin suoritetuista projekteista.  Opinnot antavat suunnitelmallisen työotteen, joka auttaa varsinkin silloin, kun joudut aikatauluttamaan toteutuksen itselle ja muille osallisille sopivaksi.

Opiskelemaan koneinsinööriksi

Loppuyhteenvetona koneinsinöörin opinnot antavat hyvät valmiudet suoriutua työelämän haasteista ja tehtävistä. Opintojen suorittaminen ajallaan on helppoa, kunhan vain jaksaa käydä tunneilla ja tekee mahdolliset rästitehtävät heti pois alta. Mielestäni kuka vain pystyy halutessaan suoriutumaan koneinsinöörin opinnoista, jos vain löytyy oikea asenne opiskeluun.

 

oamk_kone

Tunteella ja taidolla, Oamk Konetekniikka. Jo vuodesta 1894. Olemme Suomen kuudenneksi suurimman ja hakijamäärältään neljänneksi suosituimman ammattikorkeakoulun Konetekniikan tutkinto-ohjelma. Yhteisenä tavoitteena meillä on ylläpitää vetovoimaista, haluttua ja nykyaikaista koulutusohjelmaa, sekä luoda opiskelijoillemme insinöörin identiteetti ja sen avulla luoda opiskelijasta rautainen ja työllistyvä insinööri! Oletko sinä seuraava Konetekniikan insinööri? Pallo on sinulla!

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *