Ikääntyneen suun hyvinvointi hoitohenkilökunnan vastuuna

Tänä keväänä osallistumalleni Outpatient care and nurse-led healthcare services -opintojaksolle kuului Show your skills -tentti, jonka tarkoituksena oli kehittää ja osoittaa omaa ohjausosaamistani. Tentissä sai itse valita aihealueen, johon liitettiin sopiva ohjaussisältö ja ohjausmenetelmä huomioiden yksilö tai kohderyhmä. Valitsemani aihealue käsitteli ikääntyneen tehokasta suun hoitoa, jonka ohjaamisen päätin kohdentaa hoitohenkilökunnalle, sillä heidän velvollisuutensa ja vastuu on huolehtia ikääntyneen suun terveydestä hänen asuessaan palveluasumisen piirissä.

Aihealue on hyvin ajankohtainen, sillä ikääntyneiden eliniän aikana suunterveyden huolehtiminen on parantunut huomattavasti ja näin usealla ikääntyneellä on omia hampaita suussa. Suun terveydellä on yhteys ikääntyneen hyvinvointiin ja siksi ikääntyneen tehokkaaseen suun hoitoon tulee kiinnittää erityistä huomiota. Tämä teksti on lyhyt ote tenttivastauksestani ja keskityn tässä blogikirjoituksessa tarkastelemaan ikääntyneiden suun hoidon merkitystä.

Ikääntynyt mies ja nainen ovat harjaamassa hampaita.

Ikääntyneen suun hoitoon tulee kiinnittää erityistä huomiota

Säännöllisestä hammashoidon toteutumisesta ja jatkuvuudesta huolehtiminen sekä säännöllisten ja yksilöllisten tarpeiden mukaan suunniteltujen suun terveystarkastusten toteutuminen on hoivapalvelujen hoitohenkilökunnan vastuulla (Karies: Käypä hoito -suositus, 2020). Ikääntyneille on tehtävä säännöllisesti suun perustutkimus, vaikkei suussa olisi enää yhtään hammasta (Honkala ym. 2020). Toimiva hammashoidon toteutuminen ja jatkuvuus ovat kustannustehokkaita sekä yksilölle, että terveyspalvelujärjestelmälle (Karies: Käypä hoito -suositus, 2020).

Hoitohenkilökunnan ikääntyneen suun terveyden hoitamisessa on havaittu puutteita, kun ikääntyneellä on omia hampaita suussa (Komulainen 2018). Jostain syystä hoitohenkilökunnan on helpompi ottaa hoidettavalta tekohampaat tai kiskot pois suusta ja pestä ne hyvin, kuin laittaa harja hoidettavan suuhun ja pestä hampaat tehokkaasti. Hoidettavilla tulee olemaan tulevaisuudessa enemmän omia hampaita suussa ja osakiskot ja tekohampaat jäävät vähemmälle (Siukosaari & Nihtilä 2015). Ikääntyneen tehokkaaseen suun hoitoon tulee siis kiinnittää erityistä huomiota ja hoitohenkilökuntaa tulee ohjata ja tukea tämän toteuttamisessa.

Suun terveys vaikuttaa ikääntyneen hyvinvointiin

Ikääntyneelle hyvä suunterveys on hyvän elämän edellytys. Silloin ateriointi sujuu, ulkonäkö säilyy, suussa tuntuu miellyttävältä, sekä puhuminen ja seurustelu sujuvat. Terveet hampaat ja suu parantavat elämisen laatua. Suun terveydellä on yhteys terveyteen yleisesti, ja monet yleissairaudet ja lääkitykset vaikuttavat taas suun terveyteen. (Honkala ym. 2020.)

Ikääntyessä syljeneritys vähenee, suun limakalvot ohenevat, purentavoima heikkenee ja hampaiden kiinnityssäikeet jäykistyvät. Vuosien varrella hampaita on paikattu ja poistettu, hampaat ovat saattaneet tulla esiin enemmän ikenien vetäydyttyä ja mahdollisesti suussa on jonkinlainen hammasproteesi. (Honkala ym. 2020.)

Suun piilevät ja krooniset tulehdukset voivat edesauttaa muiden vakavien sairauksien puhkeamista. Heikentynyt suunterveys voi olla riskitekijä esim. sepelvaltimotaudin, sekä sydän- ja aivoinfarktin taustalla. Siksi terveelliset elintavat sekä suun ja hampaiden hoito ovat tärkeitä asioita. Hammas- ja suusairaudet ovat hyvin yleisiä ja yleisimmät niistä ovat kroonisia infektiosairauksia. Suun krooniset tulehdukset ovat usein oireettomia tai vähäoireisia, joten ne etenevät salakavalasti. Tämän vuoksi säännölliset hammaslääkärin tutkimukset ovat tärkeitä. (Honkala ym. 2020.)

Hammasplakki on bakteerien muodostama vaalea kerros, joka kertyy hampaiden pinnoille silloin, kun hampaita ei puhdisteta kunnolla. Hammasplakin muodostumisen myötä myös bakteerien määrä kasvaa nopeasti. Hammasplakin bakteerit aiheuttavat infektioita esim. ientulehdusta, hampaiden kiinnityskudosten tulehdusta ja hampaiden reikiintymistä. Hampaiden infektiot huonontavat myös monen kroonisen sairauden, kuten reuman ja diabeteksen hoitotasapainoa. Joskus tulehdus voi levitä suun alueelta muualle kehoon verenkierron välityksellä. Pahimmillaan ne voivat aiheuttaa esim. verenmyrkytyksen. Heikkokuntoisten iäkkäiden suuhygienian parantamisella on saatu myönteinen vaikutus keuhkokuumeen ehkäisyssä ja keuhkokuumeeseen liittyvien kuolemantapausten määrän vähenemisessä, (Honkala ym. 2020) siispä muistetaan pitää hoidettavistamme hyvää huolta!

Teksti sairaanhoitajaopiskelija Alisa Sunnevall OHS20KM

 

 

LÄHTEET

Honkala S, Heikka H, Heikkinen AM, Helenius-Hietala J, Sirviö K. 2020. Terve suu. 4., uudistettu painos. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 2020.

Karies. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Kardiologisen Seuran asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020 (viitattu 10.3.2020).  Saatavilla internetissä: www.käypähoito.fi

Komulainen, Kaija 2018. Terve suu on ikäihmisen oikeus. Ikääntyneen potilaan hoidon suunnittelun erityispiirteet. Hakupäivä 9.3.2022. https://www.gery.fi/site/assets/files/1377/6komulainen_kaija060918.pdf

Siukosaari, Päivi & Nihtilä, Annamari 2015. Vanhusten suun terveys. Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim. Katsaus. Hakupäivä 10.3.2022. https://www.duodecimlehti.fi/duo12035

Kuva: Kirsi Myllykangas (2022)

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *