Monimuotoryhmän edustajana tutkinto-ohjelmatiimissä

Erilaisia opiskelijoita, sama päämäärä

Olen toiminut tutkinto-ohjelmatiimissä keväästä 2020 lähtien. Oma ryhmäni on monimuotoryhmä ja opiskeluun liittyvät haasteet ovat olleet meillä osin erilaisia kuin päiväryhmillä. Moni opiskelijoista on mukana työelämässä, on yritystoimintaa ja monella on jo perhettäkin. Opetuksemme on nojannut vahvasti verkkokokoustyökaluihin, kuten Teamsiin, ja ryhmä on ollut fyysisesti koolla vain muutaman kerran lukuvuodessa. Opiskelijat ovat muodostaneet päiväryhmien tavoin pienryhmiä tehtävien tekemiseen ja kokoontuneet pääosin verkon välityksellä. Tutkinto-ohjelman sisältö on ollut sama kuin muillakin, vain erilaisella toteutuksella. Monimuotoinen, itsenäinen opiskelu on vaatinut paljon, mutta paljon se on antanutkin.

Miksi monimuotoryhmilläkin on tärkeää olla omat edustajat tutkinto-ohjelmatiimissä?

Monimuotoryhmällä opiskeluun liittyvien asioiden hoitamisessa ja oman työn organisoinnissa on kuitenkin paljon eroa päiväryhmiin. Esimerkiksi verkkopohjaisen opiskelun toteuttamisessa on aika ajoin haasteita niin opettajilla kuin opiskelijoillakin. Päiväryhmän opiskelijan on kuitenkin helpompaa tavoittaa kulloisenkin kurssin vastuuopettaja ja selvittää opiskeluun liittyvät asiat kasvotusten.

Ennen kokousta ryhmän edustaja kerää eri asioihin liittyvää palautetta ja kehitysehdotuksia tutkinto-ohjelmatiimille esitettäväksi. Myös positiivista, hyvää palautetta on tärkeää viedä eteenpäin. Hyviä, käytännössä havaittuja asioita ja käytäntöjä saadaan siten hyödyttämään tulevien monimuoto- ja muidenkin ryhmien opiskelua. Tavoitteena on saada jokaisesta ryhmästä kaksi edustajaa tiimin jäseneksi. Varsinkin monimuotoryhmässä palautteen kerääminen on siten paljon helpompaa.

Miten siellä voi vaikuttaa?

Kokouskäytäntöjen täydellinen hallitseminen ei ole edellytys tiimissä toimimiselle. Mielestäni tutkinto-ohjelmatiimissä asia on aina ollut tärkeämpi kuin sen virheetön esittäminen. Tärkeintä on valmius keskusteluun ja muiden puheenvuorojen kuuntelemiseen. Asioista on harvoin yhtä totuutta ja keskustelujen kautta pienet ja suuret asiat menevät paremmin eteenpäin. Omalta opiskeluryhmältä kerätty palaute ja kaikkien muidenkin ryhmien palautteet käsitellään tiimin kokouksessa. Edustajiensa kautta ryhmällä on siten suora linja niin opiskelun ajankohtaisten asioiden käsittelyyn kuin itse koulutuksen kehittämiseen. Vuosittaisen opiskelijakyselyn tulosten läpikäyminen on yksi osa tiimin toimintaa.

Kokemukseni mukaan tutkinto-ohjelmatiimissä on ollut aina toisia arvostava keskusteluilmapiiri ja hyvä vuorovaikutus eri osallistujien kesken. Koska samassa kokouksessa on läsnä henkilökunnan, eri opiskelijaryhmien ja sidosryhmien edustajia ja kokouksesta tehdään myös pöytäkirja, siellä käydyillä keskusteluilla ja pidetyillä puheenvuoroilla on merkitystä.

Yhteisten asioiden hoitaminen ei aina ole kovin suosittu tehtävä. Kuitenkin niin työelämässä kuin politiikassakin tarvitaan vastuunkantajia, niitä, jotka vievät asioita eteenpäin. Tutkinto-ohjelmatiimi on hyvä paikka harjoitella siihen liittyviä taitoja turvallisessa ja kannustavassa ilmapiirissä. Kannustan niin monimuoto- kuin päiväryhmien opiskelijoita lähtemään mukaan tutkinto-ohjelmatiimiin jäseneksi, kun tilaisuus siihen tarjoutuu. Voit olla mukana kehittämässä tulevaisuuden agrologien kouluttamista ja pääset hieman vaikuttamaan myös omaan opiskeluympäristöösi. Ja ne osallistumisesta haettavat kolme opintopistettä tulevat ainakin allekirjoittaneelle hyvään tarpeeseen.

Arto Myllylä, valmistuva agrologiopiskelija

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *