Terveisiä Oulun Energian viestintäosastolta

Työskentelin vuonna 2014 toukokuusta joulukuuhun Oulun Energian viestintäosastolla. Toukokuussa pääsin konserniin viestintäharjoittelijaksi ja syyskuusta joulukuuhun toimin määräaikaisena viestintäassistenttina. Kahdeksan kuukauden työrupeaman aikana sain tehdä todella monipuolisia markkinointi- ja viestintätehtäviä energiakonsernin palveluksessa.

Kesäaikaan työtahti on usein rauhallisempi verrattuna muihin aikoihin vuodesta. Niin myös Oulun Energialla. Tehtäviini kesän aikana kuului pienien tapahtumien järjestäminen, tekstisisällön tuottaminen niin nettisivuille, intraan kuin asiakaslehti Sulakkeeseen, konsernin Facebook-sivujen sisältösuunnittelu ja -toteutus sekä rekrytointikampanjan suunnittelu yhdessä markkinointiharjoittelijan kanssa. Lisäksi tein pieniä tehtäviä, jotka helpottivat viestintätiimin arkea, kuten järjestelin tiedostoja yhteisellä verkkoasemalla ja intranetissä sekä siivoilin varastotiloja.

Sain jatkaa viestintätiimissä työskentelyä myös syksyllä 2014. Syyskuussa tehtäväkenttäni laajeni ja sain vastuulleni suurempia kokonaisuuksia. Yksi suurimmista vastuistani oli toimia asiakaslehti Sulakkeen tammikuussa ilmestyneen yritysnumeron toimitussihteerinä. Kutsuin kokoon toimituspalavereja, joihin itseni lisäksi osallistui edustus Oulun Energian asiantuntijapalveluista, taittofirmasta sekä yksi freelancer toimittaja. Pidin yllä lehden toimitustyön kokonaisuutta ja yhteyttä kaikkiin prosessissa mukana oleviin toimijoihin.

Toinen suurista vastuualueista perustuu ensimmäiseen ammattiini kulttuurituottajana sekä kesätöiden kokemuksiini tapahtumanjärjestäjä: sain järjestää useita erilaisia tapahtumia niin konsernin sisäisesti kuin asiakkaillekin. Heti harjoittelujaksoni alussa syyskuussa sain vastuulleni henkilöstön 125-vuotisjuhlan järjestelyt. Ohjelma- ja somistusjärjestelyt ulkoistin paikalliselle tapahtumatuotantofirmalle, jonka kanssa tein tiiviisti yhteistyötä koko syksyn. Pidin järjestelyistä budjettia sekä hoidin tapahtumasta viestimisen henkilöstölle. Juhlia vietettiin marraskuun lopussa ja osallistujamäärä oli ennätyskorkea. Lisäksi osallistuin joulukuussa vietetyn Valon juhla -tapahtuman järjestelyihin. Tapahtuma oli avoin glögitilaisuus oululaisille ja sen aikana julkistettiin Merikosken lamellipadon pysyvä valotaideteos. Tapahtumassa esiintyivät tuliryhmä Tulikukka, Tanssikeskus Citydancen tanssiryhmä sekä Mieskuoro Huutajat.

Työ sosiaalisen median parissa jatkui myös syksyllä ja syksyn aikana konsernille perustettiin viestintä-, myynti- ja asiakaspalveluhenkilöstöstä koostuvan some-tiimi. Kutsun tiimiä koolle ja päivitän Pohjoista voimaa -Facebook-sivuja tiimin toiminnan pohjalta. Pyrimme luomaan sivun sisällöistä mahdollisimman kattavaa läpileikkausta konsernin toiminnasta ja palveluista sekä lisäämään kirsikaksi kakun päälle kevyempää sisältöä kuvineen ja kilpailuineen.

Avustin myös graafista suunnittelijaa hänen työssään ja tein graafista suunnittelua niin digitaalisiin kanaviin kuin printtiinkin. Suurimmat oppimiskokemukseni olenkin saanut kuvankäsittely- ja taitto-ohjelmien ammattikäytöstä. Töiden alkaessa toukokuussa hallitsin ohjelmien perusteet, mutta joulukuuhun mennessä olin kehittynyt ohjelmien käytössä huomattavasti.

Työtehtävät viestintäosaston työntekijänä olivat siis monipuoliset ja lähes jokainen päivä oli erilainen. Sain Oulun Energialta tärkeää työkokemusta niin digitaalisesta markkinoinnista kuin toimittajan, tapahtumatuottajan ja graafisen suunnittelijan työstä. Kaiken hyvän lisäksi myös työkaverit olivat rentoja ja mukavia. Suosittelen!

Eeva Ojala, liiketalouden opiskelija