Arjessa osaava, hyvinvoiva ja vaikuttava korkeakoulu

Osallistuin lokakuun lopussa Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) järjestämään seminaariin kolmannesta auditointimallista. Seminaarissa esiteltiin kehitteillä oleva auditointimalli ja eri sidosryhmien edustajat kommentoivat sitä.