Monthly Archive: tammikuu 2017

Kokemuksia auditoinnista – laatuleipää ja avartuva näkemys organisaatiosta

Oulun ammattikorkeakoulussa toimintaa kehitetään muun muassa järjestämällä sisäisiä auditointeja. Minä olen ollut onnekas siinä, että olen päässyt osallistumaan auditointiin lukuisia kertoja. Seuraavassa kaksi esimerkkiä erilaisista auditoinneista. Oamkin sisäinen laatuauditointi Sisäiset auditoinnit auttavat korkeakoulua valmistautumaan...

Hurmosta perehdytykseen opinnäytetyö Huvivaltio PowerParkille

HURMOS-hanke tutkii huumoriosaamista suomalaisissa yrityksissä ja niiden liiketoiminnassa. HURMOS-hankkeen tavoitteena on löytää huumorityökaluja yrityksen käyttöön, niin sisäiseen kuin ulospäin suuntautuvaan toimintaan. Hurmosta perehdytykseen – opinnäytetyö on Oulun ammattikorkeakoulun Master-koulutuksen tutkimuksellinen kehittämistyö Huvivaltio PowerParkille. Huvivaltio...

Pieninkin yhteinen jaettava

Mietin jo viime syksynä, että Kulttuurialan yksikön henkilökunnalla pitäisi olla yhteinen keskustelualusta sellaisten toimintaa ja yhteishenkeä edistävien ajatusten jakamiseksi, joita itse kukin saa eri seminaareissa, konferensseissa, hiihtoladulla, kahvijonossa tai vaikka imurin varressa. Idea hautautui...

Kaleva nuorten mediatarjottimelle

Kalevalla järjestettiin 14.11.2016 työpaja, jonka tarkoituksena oli saada ideoita siihen, miten Kaleva saadaan nuorten mediatarjottimelle. Työpajan toteuttajana toimi Tekes-rahoitteinen HURMOS-hanke, joka tutkii ja kehittää huumorin roolia yritysviestinnässä ja liiketoiminnan kehittämisessä. Työpaja oli tarkoitettu 18-30...

Osaamisen hankkiminen kirjallisuuden avulla

Kun ajattelemme osaamista, se jäsentyy helposti mielessämme käytännön taidoiksi osata tehdä jotakin. Ammatillisen koulutuksen ympyröissä sama puolestaan täsmentyy kysymykseksi hallita oman alansa ammatilliset taidot. Vaikka tätä se hyvin luonnollisesti onkin, käytännön taidot eivät kuitenkaan...

Jaakon kuulumisia tammikuu 2017

Uusi lukuvuosi saatu käyntiin, jälleen pienten alkuvaikeuksien jälkeen. Eri vuosikurssien opintojaksojen yhteensovittaminen on koitunut jokaisen lukukauden aloituksen haasteeksi ja niin kävi myös tänä vuonna. Lukujärjestyksessä opintojaksot sattuvat aina päällekkäin ja osa kursseista on siirrettävä...