Oamkin tietojärjestelmissä tärkein suojattava asia ovat henkilötiedot. Miten henkilötietoja tulisi käsitellä?