Kenelle yrittäjyyskasvatusvastuu kuuluu ammatillisessa koulutuksessa?

Ammatillisessa koulutuksessa yrittäjyys ja yrittäjyyskasvatus ovat hakeneet omaa paikkaansa. Tutkinnon perusteissa yrittäjyys on kirjattu vuosien varrella monenlaiseen muotoon, jotta se päätyisi opetukseen ja edelleen osaamiseksi opiskelijalle. Nykyisissä ammatillisissa perustutkinnoissa osaksi tutkintorakennetta on nostettu elinikäisen oppimisen avaintaidot, mihin yrittäjyys on nyt sijoittunut. Elinikäisen oppimisen avaintaidoilla tarkoitetaan valmiuksia, jotka auttavat tulevaisuudessa oppijaa selviytymään jatkuvista oppimisen tarpeista, tulevaisuuden ja uusien tilanteiden haltuunotosta sekä työelämän muuttuvista olosuhteista. Koulutuksen järjestäjät ovat myös yrittäneet aktivoida yrittäjyyden opettamista erilaisilla yrittäjyyskasvatuksen hankkeilla ja viemällä yrittäjyyden jopa omiin strategioihin. Yrittäjyyskasvatuksen eteen on tehty paljon töitä koulutuksessa, mutta vaikuttavuus on jäänyt syystä tai toisesta heikoksi.

Opettajat ovat vuosia pyöritelleet, kenelle yrittäjyyskasvatuksen vastuu kuuluu. Katseet ovat opettajilla usein kääntyneet niihin opettajiin, joilla on yrittäjyystausta. ”Kyllä Veikko huolehtii meidän alan yrittäjyyden opettamisesta opiskelijoille, koska on ollut itse yrittäjänä”. Näin yrittäjyyskasvatuksen vastuu on siirtynyt yrittäjätaustaisille opettajille luontaisesti. Valitettavasti näitä yrittäjätaustaisia opettajia on vähän ja heidän työ ei yksin riitä vastaamaan yrittäjyyskasvatuksen tarpeeseen ammatillisessa koulutuksessa.

Kenelle yrittäjyyskasvatuksen vastuu sitten kuuluu ammatillisissa oppilaitoksissa? Vastaus on yksinkertainen: ensisijaisesti koulutuksen järjestäjille. Millä koulutuksen järjestäjät ovat tähän vastanneet? Palkkaamalla ammattitaitoisia ammatillisia opettajia. Näin ympyrä on jälleen sulkeutunut, ja katse kääntyy opettajiin. Voimme toistaa kysymyksen: Kenelle yrittäjyyskasvatuksen vastuu kuuluu ammatillisessa koulutuksessa? Yrittäjyyskasvatuksen vastuu kuuluu kaikille ammatillisille opettajille. Yrittäjyyskasvatus on kuin viestikapula, joka kulkee kaikkien opettajien kautta lähdöstä maaliin. Yrittäjyyskasvatuksen viestikapulan startti pitää tapahtua jo esikoulussa ja kulkea läpi peruskoulun tukien oppijan sisäisen yrittäjyyden vahvistumista. Oppijan siirtyessä toiselle asteelle yrittäjyyskasvatuksen painopiste siirtyy ulkoisen yrittäjyyden tukemiseen. Onnistuessa yrittäjyyskasvatus on auttanut työuraa aloittavaa opiskelijaa näkemään yrittäjyyden varteenotettavana vaihtoehtona sekä antanut siihen valmiuksia.

Pohjois-Pohjanmaalla julkaistiin syksyllä 2016 Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen strategia ja toimintaohjelma 2016–2020. Strategian tavoitteisiin ollaan laaja-alaisesti sitouduttu koko Pohjois-Pohjanmaan alueella esikoulusta yliopistoon. Strategian yksi päätavoite on yrittävän kulttuurin rakentaminen Pohjois-Pohjanmaalle. Ammatilliset opettajat ovat erittäin suuressa ja merkityksellisessä asemassa tämän tavoitteen saavuttamisessa. Tämä on yksi hyvä esimerkki alueellisesta yrittäjyyskasvatuksen yhteisestä ponnistuksesta, millä pyritään vahvistamaan yrittäjyyskasvatuksen asemaa myös ammatillisessa koulutuksessa. Näin yrittäjyyskasvatuksen tuloksena Suomeen tulisi uusia yrittäjiä ja yrityksiä, jotka edelleen loisivat työpaikkoja ja kansallista hyvinvointia. Suomi tarvitsee kaikkien ammatillisten opettajien panoksen yrittäjyyskasvatuksen työssä.


http://www.minunpolkuni.fi/strategia/

Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu (Amok) on omalla panoksellaan kehittämässä tulevien opettajien yrittäjyyskasvatuksen valmiuksia. Amok on integroinut yrittäjyyskasvatuksen pakollisena opintona ammattipedagogisiin opintoihin. Tällä on pyritty varmentamaan tulevien ammatillisten opettajien yrittäjyyskasvatusosaaminen. Syksyllä 2017 otettiin käyttöön Yrittäjyyskasvatuksen osaamismerkkiperhe, jonka Amok loi yhteistyössä Suomen Yrittäjien kanssa. Taloudellisen tuen kehitystyöhön antoi lääkintöneuvos Sakari Alhopuron lahjoitus. Yrittäjyyskasvatuksen osaamismerkit antavat opiskelijoille mahdollisuuden kehittää omaa yrittäjyyskasvatuksen osaamista paikkaan ja aikaan riippumattomasti. Osaamismerkistä huolimatta Amok ei jätä ammatillisia opettajaopiskelijoita yksin, vaan tarjoaa opiskelijoille myös mahdollisuuden osallistua yrittäjyyskasvatuksen lähipäivään tai webinaariin.


https://tiiutennoee.wixsite.com/yrittajyyskasvatus

 

Lehtori Kari Heiskari
Oulun ammattikorkeakoulu
Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *