Opiskeluhyvinvointia edistämässä

Terveydenhoitajaopiskelijat toteuttivat osana koulu- ja opiskeluterveydenhuollon opintojaksoa hyvinvointitapahtuman Kontinkankaan kampuksella.   Tapahtuman tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa rasteja, joiden teemat valikoituivat korkeakouluopiskelijoiden ajantasaisten tarpeiden perusteella.  Liikkeelle lähdettiin perehtymällä korkeakouluopiskelijoita koskeviin tutkimusjulkaisuihin. Tapahtuman järjestäminen oli mielekästä, yhteisöllistä toimintaa, joka auttoi teorian integroimista käytäntöön ja kokosi opintojakson sisältöä yhdeksi kokonaisuudeksi.

Merkittävimmiksi teema-alueiksi muodostui liiallinen istuminen, elämänhallinta, uupuminen, ravitsemus, päihteet ja seksuaalinen häirintä. Istuma-rastilla tapahtuman kävijät pääsivät miettimään, kuinka paljon tulee istuttua arkipäivisin. Tarve aiheelle nousi korkeakouluopiskelijoiden terveystapatutkimuksesta, jonka mukaan ammattikorkeakoulun naisopiskelijoista 39% ja miesopiskelijoista 50% istuu yli 12 tuntia päivässä. Tavoitteena oli herätellä kampuksen opiskelijoita arvioimaan oman istumisen määrää ja sen haittoja. Istumamääriä havainnollistettiin aikajanan avulla, johon kävijät saivat piirtää rastin tuntimäärän kohdalle, joka vastasi heidän vuorokaudessa tapahtuvaa istumista. Suurin osa kävijöistä istui 8-10 tuntia, kuitenkin istumisaika vaihteli päivästä riippuen.  Rasti herätti monenlaisia ajatuksia kävijöissä ja sai aikaan antoisia keskusteluita. Rastilla oli esillä postereita, jossa kerrottiin istumisen haitoista sekä hyvästä istuma-asennosta.

Tietoisuustaitojen ja elämänhallinnan tunteen lisääminen ihmisten arkeen on nykypäivän kiireisessä yhteiskunnassa tärkeää ja ajankohtaista. Opiskelu, työt ja perhe yhdessä työllistävät opiskelijoita paljon, mikä osaltaan näkyy uupumuksena ja väsymisenä. Lähes neljännes v. 2016 korkeakoulujen terveystutkimukseen osallistuneista naispuolisista ammattikorkeakouluopiskelijoista kokivat olonsa uupuneeksi koulunkäyntiin. Tuloksista ilmeni kouluasioiden häiritsevän myös vapaa-aikaa. Tällaisissa tilanteissa mielenhallinnan erilaiset harjoitukset voivat tasapainottaa ajatuksia ja helpottaa hallitsemaan stressiä. Rastilla esiteltiin Mindfulness –menetelmää, jota käytetään tietoisuustaitojen vahvistamisessa. Rastin toiminnallisuutta lisäsi onnellisuuspuu, jonne monet kävijät laittoivatkin oman lehtensä, johon he kirjoittivat heille onnellisuutta tuottavia asioita. Rastilla tarjottiin myös kahvia ja teetä koulupäivän piristykseksi.

Korkeakouluopiskelijoiden terveystapatutkimuksessa käy ilmi, että uupumusriskissä oli 11,5 % vastanneista vuonna 2016. Rastilla oli tilastotietoa uupumuksen yleisyydestä ja uupumuksen oireista. Rastilla sai täyttää tai ottaa mukaan SBI-9 opiskelu-uupumusmittarin. Osa opiskelijoista halusi jäädä juttelemaan uupumustestin tuloksista tai omista kokemuksista aiheen tiimoilta. Rastilla jaettiin myös psykologin ja opiskeluterveydenhoitajan yhteystietoja, jotta opiskelijat tietävät, mihin olla yhteydessä, jos omat voimavarat ja tukiverkosto eivät enää riitä ja tunnistaa itsessään uupumuksen merkkejä. Rastilla oli mielenhallintaan liittyen mietelauseongintaa. Tämä toimi vastapainona uupumusaiheelle ja tuotti rastilla käyneille iloa ja hyvää mieltä. Mietelauseet olivat Hidasta elämää- sivustolta esimerkkinä ’’Sinun tarvitsee vain tietää, että tulevaisuus on auki, ja sinä luot sen valitsemalla mitä teet’’. Aihe näytti koskettavan monia. Stressin varhainen tunnistaminen ja siihen puuttuminen voivat tehokkaasti ehkäistä ihmistä uupumukselta.

Korkeakouluopiskelijoiden terveystapatutkimuksessa (2016) on kiinnitetty huomiota sokeripitoisten juomien ja makeisten nauttimiseen. Sokeripitoisia virvoitusjuomia nautti harvemmin kuin kerran viikossa peräti 58% opiskelijoista, 1-2 kertaa viikossa juomia nautti 30,5% opiskelijoista. Makeisten osalta 48% korkeakouluopiskelijoista nautti makeisia 1-2 päivänä viikossa ja jopa 28,4% puolestaan 3-5 päivänä viikossa. Monet tietävät, että virvoitusjuomissa ja makeisissa on paljon sokeria, siksi rastilla keskityttiin piilosokeriin, jonka määrä voi monessa terveelliseksi mielletyssä tuotteessa yllättää. Tuotteet valittiin ajatellen välipaloja ja juomia, joita käytetään paljon opiskelijoiden keskuudessa. Sokerimääriä havainnollistettiin sokeripaloilla. Moni kävijä ihmettelikin itselleen tuttujen tuotteiden lisätyn sokerin määrää. Lisäksi rastilla esitettiin asiaa makeanhimosta. Posterissa kuvattiin, mistä makeanhimo yleisimmin johtuu, lisäksi opiskelijat saivat itse miettiä erilaisten kysymysten avulla syitä omaan makeanhimoonsa. Opiskelijat saivat myös vinkkejä, kuinka makeanhimon voi voittaa.

Päihteiden käyttö on yleistä myös korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa. Yliopisto-opiskelijoista tupakoi päivittäin 3,5 % ja ammattikorkeakouluopiskelijoista 11%. Yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoista alkoholia käytti 91%. Huumeita on käyttänyt tai kokeillut 20% opiskelijoista. Rastilla kävijät saivat tutustua monipuolisesti materiaaliin eri päihteistä ja niihin liittyvistä riskeistä. Heillä oli mahdollisuus täyttää nuorten päihdemittari (Adsume), ja 46 opiskelijaa sen palauttikin. Rastilla oli myös mahdollisuus puhaltaa häkämittariin ja selvittää elimistön häkäpitoisuutta. Osallistujat saivat myös halutessaan osallistua arvontaan, jonka palkintona oli Tehy:n lahjoittamia tuotteita. Tehyn lisäksi yhteistyökumppanina oli myös Kaleva, joka tarjosi osallistujille mahdollisuuden käyttää eKalevaa kaksi viikkoa veloituksetta.

Seksuaalinen häirintä on saanut runsaasti huomiota julkisuudessa, kukaan ei ole voinut välttyä mm. Me too –kampanjan aiheuttamalta mediavyöryltä. Aiheen ajankohtaisuuden ja henkilökohtaisen kiinnostuksen vuoksi seksuaalinen häirintä valikoitui rastin teemaksi. Toiminnallinen rasti koostui Kahoot-tietovisasta, aiheen ympärille rakennetuista posterikuvista, mustasta visuaalisuudesta, Ei meidän koulussa –sivuston videosta ja arvonnasta. Rasti sai positiivista huomiota, moni pysähtyi katsomaan postereita sekä jäi keskustelemaan omista kokemuksistaan ja aiheesta ylipäänsä. Rastilla oli koottu  valmiiksi auttavien tahojen yhteystietoja, joita jaettiin kävijöille.

Päivästä kerättiin myös palaute. Opiskelijat kokivat päivän onnistuneeksi. Rasteilla oli mukava tunnelma ja aihealueista syntyi vilkasta keskustelua.  Palautteen perusteella osallistujat kokivat hyötyvänsä eri aihealueista. Tämä näkyi kiinnostuksena hakea lisää tietoa käsitellyistä teemoista. Järjestävien opiskelijoiden näkökulmasta oppimista tapahtui monipuolisesti: ”Opimme järjestämään toiminnallisen tapahtuman ja tutustuimme myös toisten ryhmien aiheisiin, joiden tietoja voimme hyödyntää tulevana terveydenhoitoalan ammattilaisena. Olemme itse todella tyytyväisiä onnistuneeseen päivään ja tapaan oppia uusia asioita innostavasti.”

”Koko meidän porukka on tyytyväinen omaan suoritukseen ja meillä oli hauskaa.”

Terveydenhoitajaopiskelijat ryhmästä teh14sn

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *