Huom! Oamkin blogi poistuu käytöstä
Osana verkkoympäristön uudistustyötä blogisivusto poistuu käytöstä 30.6.2024. Blogien kirjoittajat vastaavat omien tekstien talteenottamisesta ja arkistoimisesta. Ajankohtaisten blogien julkaisemista kannattaa tarjota Oamk Journalille. Blogi on saatavilla lukutilassa sisäverkosta 31.12.2024 saakka.

Moniammatillisella täydennyskoulututuksella kohti parempaa potilasturvallisuutta

Teksti: Henna Aaltonen, Satu Pinola, Maarit Rajaniemi

 

Potilasturvallisuuden edistäminen on tärkeä osa terveydenhuoltoa Suomessa. Sujuva moniammatillinen yhteistyö on keskeisessä roolissa potilasturvallisuuden hallinnassa. Simulaatiokoulutuksen on todettu olevan yksi tehokkaimmista tavoista lisätä potilasturvallisuutta sekä harjoitella niin teknisiä kuin ei-teknisiä taitoja. Teknisillä taidoilla voidaan tarkoittaa erilaisia potilaalle tehtäviä hoitotoimenpiteitä, kun taas ei-teknisillä taidoilla voidaan tarkoittaa yhteistyö- ja kommunikaatiotaitoja tai tilannejohtamisen hallitsemista.

Sairaanhoitajaliitto yhteistyössä Lääkäriliiton kanssa lanseerasi 2019 valtakunnalliseen käyttöön NEWS-riskipistetaulukon. Jotta NEWS-pisteytyä voidaan turvallisesti ja tehokkaasti hyödyntää potilaan voinninarvioinnissa ja seurannassa, vaatii se potilaan systemaattisen tutkimisen (ABCDE-protokolla) ja raportoinnin (ISBAR) hallintaa. Teknisten taitojen lisäksi pyritään huomioimaan ja ennakoimaan erilaisten inhimillisten tekijöiden vaikutuksia potilasturvallisuuden toteutumiseen CRM-taitojen opettelun kautta.

Suunnittelimme ja toteutimme yhteistyössä Oulaskankaan sairaalan yhteispäivystyksen ylilääkäri Anu Tuomikosken ja PPKY Selänteen hoitotyönjohtaja Tarja Vaitiniemen kanssa alueellisesti todella laajan ja suurelle kohderyhmälle osoitetun täydennyskoulutuksen OAMKn Oulaisten kampuksella.  Oulun Eteläisen alueen ( PPKY Selänne, Oulaskangas, Sosiaali-ja terveyspiiri Helmi sekä Kalajoen ja Oulaisten Terveyspalvelut) terveydenhuollon eri toimipisteiden perus-ja lähihoitajat, sairaan-ja terveydenhoitajat sekä lääkärit osallistuivat moniammatilliseen täydennyskoulukseen kevään ja syksyn 2019 aikana. Koulutuspäiviä järjestettiin yhteensä 15 päivänä ja osallistujia oli yhteensä huikeat 260! Tämä onnistui vain hyvän organisoinnin ja rajoja ylittävän yhteistyön avulla tällä alueella! Siitä erityiskiitos Anulle Oulaskankaalle ja Tarjalle Selänteeseen!

Täydennyskoulutus toteutettiin simulaatiomenetelmällä, jonka lisäksi käytiin läpi tiivis teoriakokonaisuus koulutuspäivän teemoihin liittyen. Täydennyskoulutus profiloitui potilaan systemaattiseen tutkimiseen ABCDE-protokollaa käyttäen, NEWS-riskipisteiden laskentaan sekä systemaattiseen konsultaatioon ISBARia hyödyntäen. Keskeisessä roolissa olivat inhimilliset tekijät ja CRM-taitojen huomioiminen akuutisti sairastuneen potilaan hoidossa ja tilan tunnistamisessa.

Palautteet koulutuspäivistä olivat erittäin positiivisiä,vaikka osallistuminen ja heittäytyminen simulaatiotilanteisiin välillä osallistujia jännittikin! Mutta eikö se niin mene,että ei voi kehittyä jos ei koskaan mene oman mukaavuusalueen ulkopuolelle?

Iso kiitos kaikille osallistumisesta ja heittäytymisistä! Vaikka aiheet olivat vakavia ja ”potilaat” akuutisti sairaita, niin olihan meillä mukavaa!

Yhteistyöterveisin: Henna, Satu ja Maarit

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *