Opiskelijana tutkinto-ohjelmatiimissä – mitä se tarkoittaa?

Olen toiminut luonnonvara-alan tutkinto-ohjelmatiimin opiskelijajäsenenä syksystä 2017 lähtien ja osallistunut tiimin toimintaan aktiivisesti koko opiskelujeni ajan. Suurimmat ja tärkeimmät opit tiimissä toimimisesta liittyvät opiskelijavaikuttamiseen ja vaikuttamiseen yleensä: tiimin toiminta onkin kuin politiikkaa pienessä mittakaavassa.

Tutkinto-ohjelmatiimin toimintaan osallistuminen on loistava keino ajaa opiskelijoiden asiaa ja auttaa tutkinnon kehittämisessä eteenpäin.

Tiimissä vuorovaikutus on tärkeää

Tutkinto-ohjelmatiimin opiskelijajäsenen tärkein tehtävä on toimia laadunvalvojana, puhemiehenä oman luokkansa puolesta ja tuoda esille havaittuja epäkohtia tutkinnosta ja opiskelusta. Laadunvalvontaa tekevät tutkinto-ohjelmatiimin jäsenten lisäksi muutkin alan opiskelijat, jotka raportoivat havaintonsa eteenpäin tutkinto-ohjelmatiimiläisille. Hyvää palautetta toimivista tutkinnonosista ja opetuksesta ei sovi unohtaa, jotta niitä ei lähdetä muuttamaan väärään suuntaan mahdollisia epäkohtia korjatessa. Hyvä palaute toimivista asioista todennäköisesti myös motivoi tutkinnosta vastaavaa henkilöstöä korjaamaan puutteet herkemmin. Jos kaikesta vain valitetaan ja kaikki on huonosti, mistä saadaan korjaukset aloitettua muuttamatta koko tutkintoa kerralla uusiksi?

Ongelmanratkaisua yhteistyössä

Ratkaisuehdotukset ja uudet ideat ovat aina plussaa tutkinnon kehittämisessä, ja kehitysehdotukset tulee esittää rakentavasti. Tiimin toiminta onkin ollut mielestäni tältä osin toimivaa. Havaitut epäkohdat on tuotu asiallisesti esille ja ratkaisuja on mietitty yhdessä opettajien ja opiskelijoiden kesken. Havaittuja puutteita on pyritty aina korjaamaan, mutta suurempien, esimerkiksi tutkinnon rakenteeseen liittyvien epäkohtien muuttaminen on usein pitkällinen ja resursseja vaativa prosessi, eikä niitä ehditä muuttaa ”lennosta” oman vuosikurssin tekemien havaintojen perusteella. Pienemmistä, nopeista ja helpoista korjauksista pääsee toki nauttimaan jo omana opiskeluaikana. Tieto siitä, että hitaamminkin muutettavat asiat ovat todennäköisesti paremmin tulevien vuosikurssien opiskelijoilla motivoi puuttumaan myös niihin, vaikka niiden korjaantumisesta ei ehdi itse hyötyä.

Kaikkia osapuolia miellyttävä lopputulos

Tutkinto-ohjelmatiimi toimii rajapintana eri osapuolten välillä koulutuksen kehittämisessä. Eri osapuolia ovat opiskelijat, koulu ja opettajat, sekä työelämän edustajat eli lähinnä yritykset. Tutkinnon kehittämisessä tulee aina ottaa huomioon myös työelämän tarpeet ja vaatimukset valmistuville opiskelijoille. Tutkinnon antamien valmiuksien tulee siis vastata työelämän tarpeita, jotta valmistuvat opiskelijat työllistyisivät mahdollisimman hyvin alan töihin.

Tutkinnon kehittämisestä vastaavien tulisi siis kysyä itseltään ja toisiltaan: mitä tietoja ja taitoja nykyiset työympäristöt ja työelämä vaativat vaikkapa agrologilta?

Tämän kysymyksen ja opiskelijoilta tulleiden, perusteltujen ja realististen toiveiden perusteella, tutkinnon rakenne ja toteutus tulisi sovittaa saatavilla oleviin resursseihin ja lakiperustaisiin vaatimuksiin mahdollisimman hyvin painottaen etenkin työelämän ja opiskelijoiden tärkeiksi kokemia asioita.

 

Juho Savikuja, valmistuva agrologi

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *